آمریکایی‌ها کنگره جمهوریخواه را ترجیح می‌دهند یا دمکرات؟

جنتی: طبیعت کار در وزارت ارشاد با یکسری چالش ها رو به رو است
ایرنا نوشت: 52 درصد از مردم آمریکا در نظر سنجی تازه موسسه گالوپ گفته اند که در صورت پیروزی کلینتون در این انتخابات تسلط جمهوریخواهان کشورشان را بر کنگره آمریکا ترجیح می دهند.

جنتی: طبیعت کار در وزارت ارشاد با یکسری چالش ها رو به رو است

تلگرام نارنجی