۳۲۰۰ متر از باقی‌مانده آزادراه رشت قزوین زیربار ترافیک رفت

جمع‌آوری زباله و پاکسازی حاشیه محور املش – شلمان دراستقبال از بهار
استاندار ظهر امروز در مراسم رزمایش طرح نوروزی سال 96 گفت: یکی از مهم ترین گلوگاه های ترافیکی شمال کشور در آزادراه رشت – قزوین از امروز زیربار ترافیک رفت.

جمع‌آوری زباله و پاکسازی حاشیه محور املش – شلمان دراستقبال از بهار