۲۹ اردیبهشت، اقتصاد جان می‌گیرد یا…؟

جمالی نژاد: متروی اصفهان هیچ مشکل اعتباری و تأمین مصالح ندارد
علیرضا سلطانی

جمالی نژاد: متروی اصفهان هیچ مشکل اعتباری و تأمین مصالح ندارد