پاسخ تند شهرداری‌تهران به منتقدان حضور در مراسم اربعین: اگر نبودیم در مهران فاجعه‌انسانی اتفاق‌می‌افتاد!

جلسه اضطراری ستاد بحران کارگروه سیل در کرمانشاه برگزار شد
مجتبی عبداللهی، رئیس ستاد اربعین شهرداری تهران در گفتگویی با خبرگزاری مهر به انتقاداتی که به شهرداری برای حضور در مراسم راهپیمایی اربعین می‌شود پاسخ داده است.

جلسه اضطراری ستاد بحران کارگروه سیل در کرمانشاه برگزار شد