آموزش های مدارس باید فراتر از سواد سنتی باشد / ضرورت آموزش مهارت ها ی زندگی و اجتماعی

جشن عید سعید غدیر خم ، در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی آموش و پرورش لرستان مدارس را قلب تپنده نظام تعلیم و تربیت برشمرد و گفت : مدارس باید فراتر از سواد خواندن و نوشتن ، سواد رسانه ای ، دینی و مذهبی ، زیست محیطی ، فناوری ،سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی را هم به فراگیران آموزش دهند و آنها را برای زندگی اثر بخش و کارآمد آماده کنند .

جشن عید سعید غدیر خم ، در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان