تصاویر | آتش‌سوزی گسترده انبار لاستیک در خیابان ری

جشنواره موسیقی آوای امید استان زنجان زودتر برگزار می شود
آتش‌سوزی انبار لاستیک در خیابان ری مهار شد.

جشنواره موسیقی آوای امید استان زنجان زودتر برگزار می شود