فیلم | اظهارات خصمانه ترامپ در مورد ایران

جزییات جدید طرح کنگره در رابطه با برجام
ساعاتی پیش ترامپ رییس جمهور امریکا سخنرانی خصمانه ای درباره ایران، برجام و سپاه داشت که بخش هایی از آن را در ویدئوی زیر مشاهده می کنید.

جزییات جدید طرح کنگره در رابطه با برجام