دختر ۱۲ ساله در رودخانه غرق شد

جزییاتی از مرگ کیانوش دوساله هنگام بازی با الاکلنگ
فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند گفت: دختر 12ساله نهاوندی که به همراه خانواده خود جهت تفریح به حاشیه رودخانه دهنو رفته بود در رودخانه غرق شد.

جزییاتی از مرگ کیانوش دوساله هنگام بازی با الاکلنگ