آتش نشانی اردبیل به حالت آماده باش درآمدند

جزییاتی از ماجرای رد تحقیق و تفحص مجلس از شهرداری/ چرا روز درختکاری امسال شهردار در کنار رهبری نبود؟
در پی کشته شدن 9 نفر و زحمی شدن 6 نفر بر اثر مواد محترقه آتش نشانی اردبیل به حالت آماده باش درآمده اند.

جزییاتی از ماجرای رد تحقیق و تفحص مجلس از شهرداری/ چرا روز درختکاری امسال شهردار در کنار رهبری نبود؟