چرا تحویل سال جدید ساعت 13:58 روز دوشنبه ۳۰ اسفند است؟

جدیدترین پست اینستاگرامی علی کریمی بلافاصله بعد از بیانیه کی‌روش
خورشید روز دوشنبه 30 اسفند در ساعت 13:58 دقیقه به اعتدال بهاری می رسد و نوروز آغاز می شود.

جدیدترین پست اینستاگرامی علی کریمی بلافاصله بعد از بیانیه کی‌روش