نشست خبری صالحی با اصحاب رسانه در انگلیس

جدیدترین نسخه ابراهیم رییسی برای مبارزه با فساد اقتصادی
رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان نقض برجام از جانب آمریکا را دارای پیامد‌های بین المللی دانست و تاکید کرد: ایران با توجه به رفتار دولت آمریکا در این باره تصمیم مقتضی خواهد گرفت.

جدیدترین نسخه ابراهیم رییسی برای مبارزه با فساد اقتصادی