فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان منصوب شد

جدیدترین مصوبات شورای صنفی نمایش/ از اکران «ماه جنگل» تا ادامه اکران فیلم‌های روی پرده
فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان با حکمی از سوی فرمانده کل نیروی انتظامی منصوب شد.

جدیدترین مصوبات شورای صنفی نمایش/ از اکران «ماه جنگل» تا ادامه اکران فیلم‌های روی پرده