جهانگیری:باید از ظرفیت‌های زنان در مدیریت کشور استفاده شود

جدیدترین مدل ترور هنری!
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به رویکرد دولت تدبیر و امید در توجه به زنان و جوانان، گفت: زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و باور دولت این است که باید از ظرفیت‌های زنان در مدیریت کشور استفاده شود.

جدیدترین مدل ترور هنری!