حمله روزنامه پرسپولیسی به سرمربی استقلال

جدیدترین لقبی که مایلی‌کهن به اهالی فوتبال داد
روزنامه پیروزی منصوریان را متهم به فرافکنی کرد.

جدیدترین لقبی که مایلی‌کهن به اهالی فوتبال داد