تصاویر | اشعار و نقاشی‌های پشت کامیونی در پاکستان

جدیدترین حضور جهانى «جاودانگی» در جشنواره ایسچیا ایتالیا
تصاویر رنگارنگ و اشعار نوشته شده بر کامیون‌های پاکستانی نشانه‌ای از ذوق و هنر راننده‌های این وسایل نقلیه است که مردم اغلب به دلیل دودزا بودن و سرعت پایین‌شان در جاده‌ها خاطره خوشی از آن‌ها ندارند.

جدیدترین حضور جهانى «جاودانگی» در جشنواره ایسچیا ایتالیا