انتظار قیمت ۵۰ دلاری نفت از سه ماه آینده

جباری:بازی یک طرفه بود/ شرایط بدنی‌ام خوب است
براساس پیش بینی بانک و مؤسسه مالی بارکلیز قیمت های پایین نفت در سه ماهه آخر سال میلادی متوقف می شود و قمیت نفت برنت بالاتر از سه ماهه اول سال خواهد شد.

جباری:بازی یک طرفه بود/ شرایط بدنی‌ام خوب است