پناهگاه نگهداری از حیوانات در آبادان احداث می‌شود

جامه نو بر قامت بنای تاریخی «چلپی اوغلو » سلطانیه
رئیس شورای اسلامی شهر آبادان از احداث پناهگاه نگهداری حیوانات در این شهر خبر داد.

جامه نو بر قامت بنای تاریخی «چلپی اوغلو » سلطانیه