۱۷مرداد روز تاریخی یادآور رشادت پیام رسان واقعی

جابجایی یک میلیون و 200 هزار مرسوله پستی در استان اردبیل
اطلاع از تمامی فعالیت های اجتماعی بشری با حضور خبرنگاران و فعالان عرصه روزنامه نگاری ما بین جمعیت های مختلف با تسهیل جریانات ارتباطی میسر می شود.

جابجایی یک میلیون و 200 هزار مرسوله پستی در استان اردبیل