مراسم ختم یک استاد دانشگاه امیرکبیر در تهران و قم

ثبت موج بلندتر از ساختمان ۶طبقه در اقیانوس آتلانتیک‌شمالی!
مراسم هفتمین شب درگذشت دکتر هادی نخعی، استاد دانشگاه امیرکبیر و پژوهشگر دفاع مقدس در تهران و قم برگزار می شود.

ثبت موج بلندتر از ساختمان ۶طبقه در اقیانوس آتلانتیک‌شمالی!