حسین انتظامی: خبرنگاران می‌توانند در شفاف سازی عملکردها فعال شوند

ثبت روز جهانی چپ دست‌ها در تقویم ملی ایران
معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: «خبرنگاران با استفاده از قانون دسترسی آزاد به اطلاعات می‌توانند در شفاف‌سازی عملکردها فعال شوند.»

ثبت روز جهانی چپ دست‌ها در تقویم ملی ایران