نظر شما درباره این عکس چیست؟/ پایان ضعف صنعت هوایی

ثبت‌نام پیرمرد ۱۰۷ ساله همراه با همسرش در انتخابات شوراها/ عکس
تحلیلگران عنوان می‌کنند جایگاه صنعت هوانوردی ایران در منطقه با امضای قرارداد خرید بیش از ۲۰۰ فروند هواپیمای مسافری دور، متوسط و کوتاه‌برد و افزایش بیش از۵۰ هزار صندلی جدید ارتقا پیدا می‌کند.

ثبت‌نام پیرمرد ۱۰۷ ساله همراه با همسرش در انتخابات شوراها/ عکس