عطایی خبر داد: احیای نورپردازی و رنگ آمیزی زیرگذر طالقانی

تیم ملی فوتبال به مالزی رسید
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری کرج از احیای نورپردازی و رنگ آمیزی زیرگذر طالقانی خبر داد.

تیم ملی فوتبال به مالزی رسید

نصب تلگرام فارسی