رقابت هواپیماهای دوباله قدیمی

تیم ملی زیر آب نفس می‌کشد/ تمرین در رطوبت ٨٤ درصدی

زمان دریافت خبر: شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۰۲

منبع خبر:

طبقه بندی:

رقابت هواپیماهای دوباله قدیمی از جزیره کرت یونان به آفریقای جنوبی آغاز شد.

تیم ملی زیر آب نفس می‌کشد/ تمرین در رطوبت ٨٤ درصدی

دانلود تلگرام