آخرین خبر درباره وضعیت نگران‌کننده کاوه رضایی

تیم ملی بدون رحمتی نمی‌بازد!ْ
در آستانه بازی با صبای‌قم در جام‌حذفی مصدومیتی بدموقع گریبان کاوه رضایی را گرفته است.

تیم ملی بدون رحمتی نمی‌بازد!ْ

تلگرام نارنجی