اسپوتنیک: ترکیه به دنبال متحدان جدید در خارج از ناتو

تیر خلاص ترامپ به توافق پاریس/ آمریکا رسماً از موافقنامه خارج شد/ واکنش اوباما
ایرنا نوشت: خبرگزاری اسپوتنیک گزارش داد که بی میلی برلین و برخی دیگر از اعضای ناتو برای برگزاری نشست سال آتی سران این سازمان در استانبول، نشانه وجود شکاف در این بلوک است و ترکیه در جستجوی یافتن همپیمانی جدید خارج از این پیمان نظامی است.

تیر خلاص ترامپ به توافق پاریس/ آمریکا رسماً از موافقنامه خارج شد/ واکنش اوباما