ایندیپندنت: دو کشته در تیراندازی در خیابان شانزلیزه پاریس

تیراندازی در فرانسه/ کشته شدن یک افسر پلیس
ایرنا نوشت: ایندیپندنت از تیراندازی درخیابان شانزالیزه پاریس و کشته شدن دو نفر خبر داد.

تیراندازی در فرانسه/ کشته شدن یک افسر پلیس