آمریکایی‌ها یک وطنی را جایگزین سرمربی اخراجی غیروطنی‌شان کردند!

تیتر بامزه حامیان برانکو از او:دست پرسپولیس را چشم زدند!
بروس آرنا سرمربی تیم ملی فوتبال آمریکا شد.

تیتر بامزه حامیان برانکو از او:دست پرسپولیس را چشم زدند!