بازسازی سالن‌های ورزشی اردبیل

تکمیل مدارس دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد در اردبیل
باهدف توسعه زیرساخت‌های ورزشی، تمامی سالن‌های ورزشی استان تا پایان سال جاری بازسازی می‌شوند.

تکمیل مدارس دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد در اردبیل