موافقت وزیر راه و شهرسازی با استعفای مدیرعامل راه آهن

تکذیب یک ادعای عجیب درباره سفر حسن روحانی به قم
استعفا در پی تصادف قطارهای مسافری در سمنان با 43 کشته انجام شد.

تکذیب یک ادعای عجیب درباره سفر حسن روحانی به قم