صنایع لبنی شیر را به قیمت واقعی بخرند

تکذیب خبر عدم صدور کارت پرواز با نسخه الکترونیکی بلیت در نجف
مهر به نقل از قائم مقام معاونت بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گزارش داد: طرح خرید توافقی شیر در تنظیم بازار و تصحیح قیمت خرید این محصول موفق بوده است.

تکذیب خبر عدم صدور کارت پرواز با نسخه الکترونیکی بلیت در نجف