تنها اعلامیه بدون «بسم الله» امام کدام است؟

تو را که هر چه مراد است در جهان داری
جماران نوشت: سی و هفت سال پیش در چنین روزی، امام خمینی از پذیرش نمایندگان رئیس جمهوری وقت آمریکا که در پی تسخیر لانه جاسوسی این کشور در تهران قصد ملاقات با ایشان را داشتند خودداری کردند.

تو را که هر چه مراد است در جهان داری

دانلود زاپیا برای کامپیوتر