آرش میراسماعیلی:حضور دکتر شریعتمداری فرصتی برای تحول اقتصادی کشور است

توکلیان:جوانگرایی هزینه دارد/ این تیم در المپیک 2020 نتیجه می‌دهد
آرش میراسماعیلی قهرمان لرستانی تبار جودوی جهان، در خصوص وزاری جدید در دولت دوازدهم بیان داشت: حضور دکتر شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت ، معدن و تجارت؛ فرصت مناسبی برای توسعه صنعت پیشرو ، رشد و تحول اقتصادی کشورتلقی می شود.

توکلیان:جوانگرایی هزینه دارد/ این تیم در المپیک 2020 نتیجه می‌دهد