برگزاری نمایشگاه گروهی عکس در زنجان

تولید بذر کلزا برای نخستین بار در استان زنجان
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان زنجان از برگزاری نمایشگاه گروهی عکس «ن» در کارخانه سابق کبریت زنجان خبر داد.

تولید بذر کلزا برای نخستین بار در استان زنجان