واکنش مدافع پرسپولیس به سقوط هواپیمای تیم برزیلی

تولد دوباره «فهرست»
حسین ماهینی نسبت به سقوط هواپیمای تیم چاپه کوئنسه واکنش نشان داد.

تولد دوباره «فهرست»