اعلام وضعیت مالیات بر درآمد برای رانندگان تاکسی اسنپ و تپسی/ مالیات بر ارزش افزوده گرفته می‌شود

توقف بررسی طرح تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با مردان خارجی
وضعیت مالیات بر درآمد برای رانندگان تاکسی استنپ و تپسی یکی از ابهامات همکاری شهروندان با این شرکت‌هاست.

توقف بررسی طرح تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با مردان خارجی