مهران جنگزده؟!

توقف اجرای یک نمایش به دلیل فرارسیدن اربعین
این روزها که مهران روی خبرهای داخلی و بین المللی است بد نیست ذکری داشته باشیم از سوابق فراموش نشدنی این شهر مرزی در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران. سه هفته پیش بعد از بیش از سی سال برای شرکت در کمیته استانی ایلام به این استان رفتم و از شهر مرزی و پایانه مسافری آن بازدید کردم. سفر بسیار خوب و امید بخشی بود. بعضی مواقع به این میرسم که هر چه از مرکز دور میشویم در نقاط دور دست به همان میزانی که کمتر برخوردارند خلوص و زحمت و تلاش بیشتر است! دیگر آن گرد و غبار و وضعیت جنگ زده شهر که در سال 1361 که در کردستان بودم و به این منطقه نیز سفر میکردم بر شهر حکمفرما نبود. اگر چه چهره و مظاهری از نوسازی در شهر ایلام و سایر شهرهائی که گذر کردیم دیده میشد شاید هنوز خیلی جای کار دارد تا به یک شهر و منطقه مطلوب جمهوری اسلامی و در شان مردم مقاوم این مرز و بوم تبدیل شود.

توقف اجرای یک نمایش به دلیل فرارسیدن اربعین

دانلود برنامه ایمو