فیلم | نجات کودک روس بعد از ۴ روز زندگی تنها در جنگل

توضیح پلیس درباره شلیک تیر هوایی در حرم امام(ره)
“دیما” کودک چهار ساله همراه پدرومادرش برای گردش به جنگل رفته بود که گم شد. او که این روزها را با گیاهان و آب‌های گودال‌ها سر کرده بود، پس از چهار روز نجات داده شد.

توضیح پلیس درباره شلیک تیر هوایی در حرم امام(ره)