قلب ماه مبارک رمضان/ در شب قدر چه بخواهیم و چطور بخواهیم؟

توضیحات پلیس پایتخت درباره صدای نامتعارف در حرم حضرت عبدالعظیم (ع)
ما باید چه بخواهیم، چطور بخواهیم، با چه حال بخواهیم ،که با دست پر برگردیم، نظام ما دولت و ملت ما در سایه این دعاهای ما از مشکلات برهند و به مقصد برسند؟

توضیحات پلیس پایتخت درباره صدای نامتعارف در حرم حضرت عبدالعظیم (ع)