سیگاری‌ها چقدر مالیات می‌دهند؟

توضیحات عضو هیات رییسه شورای شهر درباره تخریب شهرک زیتون و درگیری نیروهای شهرداری تهران با مردم
میزان نوشت:از 188 هزار و 700 میلیارد ریال درآمد غیرمستقیم دولت، سهم مالیات بر فروش سیگار 0.4 درصد یا به عبارتی 1.5 هزار میلیارد ریال بوده است.

توضیحات عضو هیات رییسه شورای شهر درباره تخریب شهرک زیتون و درگیری نیروهای شهرداری تهران با مردم

oxin channel