تحلیل محتوای زیارت اربعین

توضیحات شهرداری در مورد پلمب یک فروشگاه با مشتریانش/ صحنه‌سازی و مظلوم‌نمایی کرده‌اند
متن زیارت اربعین را حضرت صادق علیه السلام به صفوان بن مهران آموخته است و فرموده که این زیارتنامه را هنگامی که آفتاب روز اربعین برآمد و روز بلند شد، بخواند. این توصیه، اهمیّت این زیارت مأثور را می‌رساند.

توضیحات شهرداری در مورد پلمب یک فروشگاه با مشتریانش/ صحنه‌سازی و مظلوم‌نمایی کرده‌اند

دانلود مستقیم تلگرام فارسی