ارزیابی‌ واقع‌بینانه از فرصت و تهدیدهای تولید و صنعت کشور

توضیحات روحانی مجروح کاروان حجاج ایرانی درباره حمله عوامل تکفیری به او / عکس
ایسنا نوشت: رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: باید برای اولین بار یک ارزیابی واقع‌بینانه از نقاط قوت‌ و ضعف، فرصتها و تهدیدهای صنعت و تولید کشور ارائه دهیم.

توضیحات روحانی مجروح کاروان حجاج ایرانی درباره حمله عوامل تکفیری به او / عکس