سردار دهقان: با مشارکت عربستان در روند حل بحران سوریه مخالفیم

توضیحات بروجردی درباره بیانیه کمیسیون امنیت ملی پیرامون اقدام کریمی قدوسی
العالم نوشت:وزیر دفاع در گفت‌وگو با یک شبکه روس اعلام کرد که ایران با مشارکت عربستان در روند حل بحران سوریه مخالف است.

توضیحات بروجردی درباره بیانیه کمیسیون امنیت ملی پیرامون اقدام کریمی قدوسی