یک پل دیگر در تهران ساخته‌ می‌شود؛ تقاطع جنت‌آباد-آبشناسان

توصیه توئیتری اسحاق جهانگیری به مدیران ناتوان و ناکارآمد
مهر نوشت: مدیرگروه پل و بزرگراه‌های سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران، از مطالعه طرحی به منظور غیرهمسطح سازی تقاطع بزرگراه شهید آبشناسان با خیابان جنت آباد خبر داد.

توصیه توئیتری اسحاق جهانگیری به مدیران ناتوان و ناکارآمد