زیر و بَم موسیقی در سالی که گذشت

توصیه انتخاباتی آیت‌الله جنتی به کاندیداها
سال ۹۵ اگرچه عرصه موسیقی کشور حاشیه‌های زیادی به خود دید، اما این حواشی نتوانست بر متن جریانات هنری از جمله بازار داغ کنسرت‌ها سایه بیفکند.

توصیه انتخاباتی آیت‌الله جنتی به کاندیداها