برپایی۱۴ سفره هفت سین در زنجان

توسعه ۱۵ هکتاری فضای سبز زنجان
نوروز امسال سفره‌ هفت‌سین در ۱۴ نقطه زنجان برپا می‌شود.

توسعه ۱۵ هکتاری فضای سبز زنجان