بازار «تابستانه کتاب» داغ نیست

توسعه فعالیت‌های پژوهشی در کانون پرورش فکری آذربایجان‌غربی
«خبرجنوب» نوشت: بیشتر از 10 روز از اجرای طرح تخفیف «تابستانه کتاب» با شعار «این چنین دوست کتاب است از او دست مدار» در استان فارس میگذرد، طرحی که مشارکت 50 کتابفروشی فارس را با خود به همراه دارد و از نیمه مردادماه جاری تا نیمه شهریورماه آتی در این استان همزمان با سراسر کشور اجرا می شود. اجرای این طرح بهانهای شد تا با تنی چند از مسئولان کتابفروشیها و شهروندان گفت وگو کنیم و از نظرات آن ها نسبت به چگونگی اجرای این طرح آگاهی یابیم.

توسعه فعالیت‌های پژوهشی در کانون پرورش فکری آذربایجان‌غربی