آیین افتتاح یک نمایش با حضور بهزاد فراهانی

توسعه فرودگاه زنجان در دستور کار است
نمایش «به خاطر پدرم» با حضور بهزاد فراهانی روز یکشنبه به روی صحنه می‌رود.

توسعه فرودگاه زنجان در دستور کار است