تصاویر | تخلیه جزیره بالی از ترس آتشفشان

توسعه روابط دوجانبه با محوریت روابط بانکی
با هشدار سازمان زلزله نگاری اندونزی در ارتباط با فوران آتش‌فشان بالی بیش از ۳۵ هزار نفر از ساکنان اطراف این آتش‌فشان مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند.

توسعه روابط دوجانبه با محوریت روابط بانکی