نمایشگاه عمارت هنر میزبان آثار ۱۰۰ هنرمند شد

توزیع وقت، مهارت و تخصص
باغ موزه هنر ایرانی، عصر جمعه 17 شهریور، میزبان نمایشگاهی با بیش از 200 اثر در رشته‌های مختلف هنری شد.

توزیع وقت، مهارت و تخصص