دیدار مدیرکل استاندارد لرستان از بروجرد

تور خبرنگاری در چهارمحال و بختیاری برگزار شد
نشست اداری استاندارد شهرستان بروجرد با حضور مرضیه قنبریان مدیر کل استاندارد لرستان برگزار شد.

تور خبرنگاری در چهارمحال و بختیاری برگزار شد